CBUC
SFX Serveis SFX per a aquest registre
Idioma
Autor: Díaz Cereceda
Títol: A numerical technique for obtaining SEA coupling loss factors in double walls
Font:
any:2012
   Serveis bàsics
Text complet no disponible des d'SFX
Actualment no tenim disponible l'accés electrònic al text complet d'aquest recurs, però podeu accedir a altres serveis relacionats:
Cerca més informació al Web
Cercar informació relacionada a Google Scholar

paraules del títol:
GO
Cerca d'informació relacionada a un servei de cerca web

paraules del títol:
GO
   Serveis avançats
Servei d'Obtenció de Documents (SOD)
Demanar el document a través del Servei d'Obtenció de Documents GO
Referència bibliogràfica
Exporteu la cita a Mendeley
 Utilitzeu AddThis per realitzar aquesta exportació
Guardar la referència bibliogràfica GO
Contacteu amb nosaltres
Contacteu amb nosaltres amb el formulari de suggeriments GO